About us

Studio Giza, si ide e një zyre projektuse doli qysh në vitin 2016, por arriti formësimin e saj nga arkitekt Granit Bytyqi në vitin 2018. Studio u krijua me qëllim të sjelljes së një fryme të re në Arkitekturën e Kosovës, dhe si e tillë, mund të ju ofroj klientëve të saj, dizajne të një fryme krejtësisht unike, gjithmonë në bashkëpunim të ndërsjellë me bashkëpuntorë anë e mbanë vendit. Momentalisht, Studio mund të ju ofroj zgjidhje të problematikave nga më të ndryshmet Arkitektonike, duke i dhënë frymë estetike e funksionale. Deri në Janar të vitit 2020, Giza ishte e koncetruar vetëm në hartimin e projekteve, por tashmë, Giza është e gatshme për hartimin e projektit dhe realizimin e tij deri në detalin e fundit.

Klientët tanë kan mundësin e hartimit dhe realizimit të projekteve të tyre që kan ëndërruar prej kohësh.

Studio Giza, as an idea of a design office came out in 2016, but managed to shape it by architect Granit Bytyqi in 2018. Studio was created with the aim of bringing a new spirit to the Architecture of Kosovo, and as such, can offer its clients, designs of a completely unique spirit, always in mutual cooperation with collaborators across the country. Currently, Studio can offer you solutions to a variety of architectural problems, giving it an aesthetic and functional spirit. Until January 2020, Giza was focused only on project design, but now, Giza is ready for project design and implementation until the last detail.

Our clients have the opportunity to design and implement their long-dreamed projects.